Az Európai Bizottság programja, melynek magyarországi lebonyolítója az Ökotárs Alapítvány.

A Közös Értékeink Program azzal a céllal indult, hogy Magyarországon mindenki részt vehessen saját élete alakításában, beleszólhasson közös ügyeinkbe és élhessen az őt megillető jogokkal, függetlenül attól, hogy honnan jött, hogyan gondolkodik, milyen körülmények között él. Ennek érdekében a program olyan  összetartó és cselekvő civil közösségeket támogat, amelyek tagjai munkájuk során új partnerségeket alakítanak, fejlődnek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak a fenti célokért.       
A program három prioritása: Partnerségben, Fejlődésben, Akcióban!

Mik azok a közös értékeink?

Szerte a világon minden embert születésétől fogva egyenlően megilletnek az alapvető szabadságjogok, amelyeket Alapjogi Chartájában egységes keretbe foglalt az Európai Unió is. A benne felsorolt közös értékek szolgálnak a program iránytűjeként, úgymint:

 • MÉLTÓSÁG
 • SZABADSÁG
 • EGYENLŐSÉG
 • SZOLIDARITÁS
 • POLGÁROK JOGAI
 • IGAZSÁGOSSÁG

Miért csináljuk?

Mert olyan Magyarországon szeretnénk élni, ahol

 • az emberek összetartó közösségeket alkotnak,
 • a közösségek tagjai aktívan, egymást is segítve tesznek a közös ügyeikért,
 • a civil társadalom egészséges, erős és sokszínű, 
 • a civil szervezetek a magyar állammal együttműködve dolgoznak egy demokratikus, szolidáris és fenntartható országért,
 • a társadalom épít évszázados értékeire és az európai szabadságeszményre.

A fenti célok megvalósítsa érdekében az Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdetett civil szervezetek számára, melynek keretében a Tandem Színház „Színházzal a szolidárisabb ifjúságért” programja 18 800 euro támogatásban részesült.

A pályázatunkban megvalósítani vállalt programunk röviden:

Hajléktalanság: Az utcán vagy hajléktalanellátó rendszerekben élő emberek száma Magyarországon 35.000 fő körül mozog, de a lakhatási szegénységben érintettek száma ennek a sokszorosa, a milliós nagyságrendet is elérheti. Budapesten él az érintettek túlnyomó része, de vidéken is jelen van a probléma. A hajléktalan emberek boldogulását tovább nehezítik a hajléktalansággal kapcsolatos előítéletek, melyek a fiatalokat is érintik.
Mélyszegénység: Kb. 300.000 ember él a legutóbbi felmérés szerint szegregált telepi körülmények között, de ennek a számnak a sokszorosa él mélyszegénységben. A szegénység definíciói miatt itt bizonytalan az érintettek száma, de abban konszenzus van, hogy milliós nagyságrendű. A szegénységben túlreprezentáltak a romák, emiatt a szegénységgel kapcsolatos előítéletek sokszor nemzetiségi előítéletekkel társulnak.
Elmondható, hogy a fiatalok alig tudnak valamit a szegénységben élőkről, és ez az információhiány tökéletes táptalaja a társadalmi előítéletek átvételének.
A pozitív változás előidézéséhez különösen fontos lenne a jövő döntéshozóit – a jelenleg elit gimnáziumokba járó diákokat – ellátni valódi információkkal és aktivitásra buzdítani őket a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése céljából.
A fiatalokat kevés érzékenyítő program éri el, ennek oka a kormányzati kommunikáció, amely rájátszik a társadalom előítéletességére és egybemossa a a civil szervezetek munkáját az „LMBTQ propagandával” és a pedofíliával.
Pályázatunk az Uniós Értékek célkitűzéseihez illeszkedik az emberi méltósághoz való jog hangsúlyozásával, annak tudatosításával, hogy tilos és értelmetlen a megkülönböztetés a vagyoni helyzet alapján, és mindenkit megillet az oktatási és kulturális esélyegyenlőség.
A szolidaritást erősítjük azzal, hogy csökkentjük az előítéleteket és rámutatunk, hogy mindenkinek joga van a tisztes megélhetést célzó szociális támogatásra és a lakástámogatásra.
Eddigi munkánk során megbizonyosodtunk róla, hogy az általunk használt társadalmi szemléletfejlesztő eszközök (Szociopoly, Fapados revü, A Kóbor Szálló) hatékonyan és szórakoztatóan adnak át információkat és ezáltal képesek jelentősen csökkenteni vagy megelőzni az előítéletek kialakulását. További eszközeink (Jónás könyve, A leprikónok átka) pedig képesek aktivizálni, de legalábbis az aktivitás szükségességét beláttatni a nézőinkkel.
A Színházzal az előítéletmentes fiatalokért című, a Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott oktatási csomagnak, amelyet a Gyerekesély Egyesület működtetett, egyesületünk alapító tagja, Fábián Gábor volt a megálmodója.
Jelen pályázatunk ennek a programnak a továbbfejlesztett, optimalizált verziója, a fejlesztés az előző program tapasztalatai alapján készült, melyet egy tanulmányban foglalt össze a projekt végén a Gyerekesély Egyesület. Ebből kiderül, hogy a program alapvetően jól hozta a tőle elvárt eredményeket, viszont 5 találkozásból állt, ez a résztvevő iskolák időbeosztását túlságosan megterhelte és a diákok is soknak tartották.
Rövid távú célunk a programba bevont diákok és tanárok előítéleteinek csökkentése, a fiatalok aktivitásának, véleménynyilvánításának elősegítése. A diákok érdekérvényesítő képessége nő, az iskolai közösségben párbeszéd indul a társadalmi problémákról.
A Tandem Színház kialakítja a programot, majd hosszútávon működteti új iskolákat és diákokat bevonva, ami által a dél-dunántúli régió fiataljai fejlődnek majd. A Tandem az adománygyűjtési céljaiba illeszti a tevékenységet és a vállalati partnerek felé is mint támogatható tevékenységet prezentálja. A Tandem Színház ezáltal új bevételi és tevékenységi lábat épít fel, hiszen a program több, mint az elszigetelt előadások játszása.
Hosszútávú célunk egy a szegénység problémáira sokkal érzékenyebb fiatal közeg kialakítása, a jövőbeli döntéshozó fiatalok képzése, ezáltal egy szolidárisabb helyi és országos döntéshozói generáció nevelése, szolidárisabb politikai közeg kialakítása.

A projekt az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a projektben megvalósított tevékenységek tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag az azt megvalósítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.