KÖZÖS ÉRTÉKEINK – SZÍNHÁZZAL A SZOLIDÁRISABB IFJÚSÁGÉRT

A fiatalok többsége a mai napig kevés információval rendelkezik a hátrányos helyzetű csoportokról, és sajnos csak ritkán válik aktívvá társadalmi kérdések kapcsán.

Az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” projektjének keretében megvalósuló Közös Értékeink Program támogatásával elindított kezdeményezésünk célja a középiskolás diákok szemléletformálása e téren.

Az ÖKOTÁRS ALAPTÍVÁNY lebonyolításában megvalósuló, közel egy év időtartamú programban három baranyai középiskola – a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium és a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium – diákjai vesznek részt.

A fiatalok Szociopoly c. interaktív társadalmi társasjátékunk nyomán a falusi mélyszegénységhez, Fapados revü c. „közösségi rágcsánk” révén pedig a hajléktalanság témájához kerülnek közelebb. A diákokkal az előadások után élményeik közös értékelésére kerül sor, majd saját akciók tervezésére és megvalósítására, melyek célja korosztályuk tudatosságának elmélyítése és attitűdjének formálása.
A program reményeink szerint a diákok mellett a tanárokra is hatást gyakorol, a társadalmi kérdések kapcsán diskurzusok indulnak el az érintett iskolákban és talán a civilek megítélése is javulni fog.